🅱️Kế thừa dữ liệu hoá đơn điện tử của Cơ quan Thuế

Kết nối với trang thuế https://hoadondientu.gdt.gov.vn để lấy dữ liệu hóa đơn mua vào và bán ra về phần mềm DTECH chuẩn đóng gói để hạch toán

Kính gửi: Quý Khách hàng

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Khách hàng bản báo giá về chức năng này như sau:

BÁO GIÁ TÍNH NĂNG KẾT NỐI

 1. PHIÊN BẢN PHẦN MỀM DTECH.NET ENTERPRISE ĐÓNG GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Nội dung triển khaiSố lượngĐơn giáThành tiền

Lập trình bổ sung chức năng kế thừa dữ liệu hoá đơn điện tử từ trang hoadondientu.gdt.gov.vn trên phần mềm kế toán DTECH .NET ENTERPRISE dòng phiên bản đóng gói, bán dùng cho doanh nghiệp. Trong đó bao gồm:

01 chức năng

2.000.000

2.000.000

 1. Chi phí khởi tạo chức năng cho 01 mã số thuế

1.000.000

 1. Chi phí tải về 3.000 số hoá đơn

1.000.000

 1. PHIÊN BẢN PHẦN MỀM DTECH88 ĐÓNG GÓI CHO HỘ KINH DOANH

Nội dung triển khaiSố lượngĐơn giáThành tiền

Lập trình bổ sung chức năng kế thừa dữ liệu hoá đơn điện tử từ trang hoadondientu.gdt.gov.vn trên phần mềm kế toán Hộ kinh doanh DTECH .NET 2020 dòng phiên bản đóng gói, bán dùng cho hộ kinh doanh. Trong đó bao gồm:

01 chức năng

1.500.000

1.500.000

 1. Chi phí khởi tạo chức năng cho 01 mã số thuế

1.000.000

 1. Chi phí tải về 1.500 số hoá đơn

500.000

Ghi chú: - Đơn vị tính Việt Nam Đồng

-Chi phí khởi tạo chỉ phải trả lần đầu tiên mua tính năng kết nối thuế, hết số hoá đơn thì người sử dụng chỉ việc mua thêm số lượng hoá đơn theo các gói :

+ 3000 hoá đơn/01 Công ty : 1.000.000 VNĐ

+ 1500 hoá đơn /01 Hộ kinh doanh: 500.000 VNĐ

LỢI ÍCH CỦA TÍNH NĂNG

 • Lấy dữ liệu hóa đơn đầu vào từ hệ thống tài khoản tra cứu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp được cơ quan thuế cung cấp

 • Người dùng có thể tải dữ liệu tệp .xml hóa đơn về lưu trữ tại máy

 • Người dùng có thể kiểm tra các thông tin cơ bản của hóa đơn trên góc độ kỹ thuật

 • Người dùng có thể đưa dữ liệu thành dữ liệu kế toán trên phần mềm Dtech

 • Các tính năng hỗ trợ người dùng khác: Định nghĩa hóa đơn, định nghĩa vật tư, định nghĩa khách hàng, nhà cung cấp, Định nghĩa Tài sản, định nghĩa Chi phí trả trước.

 • Hỗ trợ tải về đồng loạt nhiều hoá đơn theo khoảng thời gian, hạch toán đồng loạt đưa vào danh mục và các bút toán kế toán như: Thu chi tiền, nhập xuất kho, bán hàng....

VIDEO GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG

Last updated